Lista postępowań PZP

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

BA.WZP.2611.14.2020.IO Świadczenie usług modyfikacji i dostosowania do aktualnych potrzeb oprogramowania Systemu E-logbook w ramach maksymalnego limitu roboczogodzin oraz asysty technicznej Systemu w zakresie wprowadzonych zmian Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-18 2020-11-20 09:00 --
BA.WZP.2610.10.2020.IO Świadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej w systemie Inmarsat C lub równoważnym, umożliwiającej realizację połączeń oraz przesyłanie danych pomiędzy terminalami, a sieciami naziemnymi Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-19 2020-09-30 10:00 --
BA.WZP.2611.11.2020.IO Opracowanie programu przeciwdziałania niedoborowi wody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-05 2020-12-11 10:00 --
BA.WZP.2611.7.2020.MC Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Sukcesywne wykonanie i dostawa kalendarzy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-31 2020-09-03 10:00 --
BA.WZP.2611.4.2020.MC Wykonanie ekspertyzy pt. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych” Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-26 2020-09-02 10:00 --
BA.WZP.2611.6.2020.KG Wykonanie opracowania pn. „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-18 2020-08-05 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa