Lista postępowań PZP

Pozycje 1-13 z 13  pokazuj  pozycji

BA.WZP.2610.10.2020.IO Świadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej w systemie Inmarsat C lub równoważnym, umożliwiającej realizację połączeń oraz przesyłanie danych pomiędzy terminalami, a sieciami naziemnymi Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-19 2020-09-30 10:00 2021-07-16
BA.WZP.2911.9.2020.KG Przygotowanie i przeprowadzenie Programu badań zasobów ryb na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie, Zatoki Pomorskiej i sporządzenie na jego podstawie corocznego raportu w zakresie oceny sposobu przydziału uprawnień do połowów podmiotom uprawnionym do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Jeziora Dąbie, Zatoki Pomorskiej w latach 2020-2022 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-18 2020-09-21 10:00 2020-09-22
BA.WZP.2611.8.2020.KG Przygotowanie i przeprowadzenie Programu badań zasobów ryb na obszarze Zalewu Wiślanego i sporządzenie na jego podstawie corocznego raportu w zakresie oceny sposobu przydziału uprawnień do połowów podmiotom uprawnionym do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarze Zalewu Wiślanego w latach 2020-2022 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-18 2020-09-23 10:00 2020-09-25
BA.WZP.2611.11.2020.IO Opracowanie programu przeciwdziałania niedoborowi wody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-05 2020-12-11 10:00 2021-07-16
BA.WZP.2611.7.2020.MC Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Sukcesywne wykonanie i dostawa kalendarzy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-31 2020-09-03 10:00 2021-07-16
BA.WZP.2611.5.2020.MC Świadczenie usług modyfikacji i dostosowania do aktualnych potrzeb oprogramowania Systemu E-logbook w ramach maksymalnego limitu roboczogodzin oraz asysty technicznej Systemu w zakresie wprowadzonych zmian Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-30 2020-08-04 10:00 2020-09-02
BA.WZP.2611.4.2020.MC Wykonanie ekspertyzy pt. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych” Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-26 2020-09-02 10:00 2021-07-16
BA.WZP.2611.6.2020.KG Wykonanie opracowania pn. „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-18 2020-08-05 10:00 2021-07-16
BA.WZP.2611.3.2020.IO Świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania elektronicznego dziennika połowowego Systemu E- logbook, modułu komunikacyjnego FLUX (Fisheries Language for Universal eXchange) działający oparciu o normę P1000 (UN/CEFACT) określony w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) Nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. oraz Systemu Elektronicznego Raportu Inspekcyjnego ERI wraz z aplikacjami w wer Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-17 2020-05-26 10:00 2020-07-09
BA.WZP.2611.9.2019.IO Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-01-24 2020-05-06 10:00 2020-07-15
BA.WZP.2611.8.2019.JJ Obsługa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie usług tłumaczeniowych i usług dodatkowych Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-11-15 2020-01-10 10:00 2020-08-05
BA.WZP.2610.9.2019.KG Świadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej w systemie Inmarsat C lub równoważnym, umożliwiającej realizację połączeń oraz przesyłanie danych pomiędzy terminalami, a sieciami naziemnymi w obu kierunkach Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-09-03 2019-10-07 10:00 2020-06-08
BA.WZP.2610.5.2019.MC Przygotowanie i przeprowadzenie „Programu badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021” Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-06-14 2019-07-22 10:00 2019-09-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa