Zakończone postępowania

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

Wykonanie ekspertyzy pt. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych” BA.WZP.2611.4.2020.MC Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-14 15:24
Wykonanie opracowania pn. „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” BA.WZP.2611.6.2020.KG Postępowanie PZP Części: 1 2020-09-02 12:31
Obsługa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie usług tłumaczeniowych i usług dodatkowych BA.WZP.2611.8.2019.JJ Postępowanie PZP Części: 1 2020-04-01 10:58
Świadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej w systemie Inmarsat C lub równoważnym, umożliwiającej realizację połączeń oraz przesyłanie danych pomiędzy terminalami, a sieciami naziemnymi w obu kierunkach BA.WZP.2610.9.2019.KG Postępowanie PZP Części: 1 2019-10-22 15:43
Przygotowanie i przeprowadzenie „Programu badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021” BA.WZP.2610.5.2019.MC Postępowanie PZP Części: 1 2019-08-22 13:34

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa