Zakończone postępowania

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

BA.WZP.2611.4.2020.MC Wykonanie ekspertyzy pt. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych” Postępowanie PZP Wykonanie ekspertyzy pt. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych” 2020-09-02 10:00 --
BA.WZP.2611.6.2020.KG Wykonanie opracowania pn. „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” Postępowanie PZP Wykonanie opracowania pn. „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” 2020-08-05 10:00 --
BA.WZP.2610.5.2019.MC Przygotowanie i przeprowadzenie „Programu badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021” Postępowanie PZP Przygotowanie i przeprowadzenie „Programu badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej ze szczególnym uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021” 2019-07-22 10:00 2019-09-24 06:50
BA.WZP.2610.9.2019.KG Świadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej w systemie Inmarsat C lub równoważnym, umożliwiającej realizację połączeń oraz przesyłanie danych pomiędzy terminalami, a sieciami naziemnymi w obu kierunkach Postępowanie PZP Świadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej w systemie Inmarsat C lub równoważnym, umożliwiającej realizację połączeń oraz przesyłanie danych pomiędzy terminalami, a sieciami naziemnymi w obu kierunkach 2019-10-07 10:00 2020-06-08 09:07
BA.WZP.2611.8.2019.JJ Obsługa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie usług tłumaczeniowych i usług dodatkowych Postępowanie PZP Obsługa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie usług tłumaczeniowych i usług dodatkowych 2020-01-10 10:00 2020-08-05 14:27

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa